HISTORIA KLUBU

W dniu 28 listopada 2017 roku z inicjatywy 16 członków założycieli powołano Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” Plewiska. Genezą powstania klubu była działalność szkoleniowa jaką rozpoczęto w Szkole Podstawowej Nr 2 w miesiącu maju 2017 roku i objęto dziewczynki urodzone w roku 2007 i młodsze. Ukształtowanie grupy naborowej na poziomie 20 dziewczynek stworzyło perspektywę do ich systematycznego szkolenia w kierunku młodzieżowego sportu wyczynowego i związanej z tym rywalizacji w systemie młodzieżowego współzawodnictwa sportowego.


Z dniem 6 grudnia 2017 roku dokonano wpisu do rejestru stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Po dokonaniu wszelkich niezbędnych czynności prawnych klub podjął działania w zakresie współpracy z Urzędem Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Komornikach.Dalszy rozwój działalności szkoleniowej i wzrost liczby dziewczynek aktywnie biorących udział w zajęciach treningowych stworzył podstawy do złożenia wniosku o przyjęcie do programu Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki /SMOK/. Złożony w marcu 2018 roku wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez organ prowadzący jakim jest w imieniu Ministerstwa Sportu i Turystyki - Polski Związek Koszykówki. Z dniem 1 września 2018 roku Urząd Gminy w Komornikach oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach podpisały umowę na realizację programu SMOK.


Z inicjatywy Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „VICTORIA” powstał projekt BASKET INTEGRACJA, którego ideą było zorganizowanie cyklu imprez w mini koszykówce o charakterze turniejowym dla 11 letnich dziewczynek o niewielkim zasięgu terytorialnym z naciskiem na wartości szkoleniowe a nie wynikowe. W ramach projektu pojęliśmy współpracę z pięcioma Uczniowskimi Klubami Sportowymi z terenu powiatu poznańskiego, które przystąpiły do udziału oraz organizacji poszczególnych imprez cyklu. I tak turnieje cyklu BASKET INTEGRACJA 2019 zostały przeprowadzone w Krzesinach, Kostrzynie, Swarzędzu, Kórniku i Suchym Lesie. Po wysoce pozytywnych opiniach od uczestników projektu będziemy podejmowali działania w zakresie kontynuacji projektu w roku 2020.


Nabór dziewczynek z roczników 2007, 2008 i 2009 osiągnął poziom ilościowy przekraczający 20 uczestniczek, jednak nie gwarantował jakościowo stworzenia drużyny, która od jesieni roku 2019 powinna przystąpić do rozgrywek w systemie sportu młodzieżowego prowadzonego przez Wielkopolski Związek Koszykówki w Poznaniu. W związku z tym Zarząd Klubu podjął współpracę szkoleniową z Uczniowskimi Klubami Sportowymi MOSKAWA w Środzie Wielkopolskiej oraz SIEKIERKI w Kostrzynie w ramach której połączono grupy naborowe wiekowo pretendujące do udziału w rozgrywkach. Wspólne zajęcia szkoleniowe pozwalają na miarę możliwości przystąpić do współzawodnictwa w optymalnym zestawieniu personalnym.


W miesiącach kwiecień – maj 2019 został otwarty szeroki nabór do kolejnej grupy szkoleniowej dziewczynek z roczników 2010, 2011 i 2012. Efektem prowadzonego naboru jest udział w szkoleniu na dzień dzisiejszy około 40 dziewczynek.


Działalność szkoleniową prowadzą obecnie 2 trenerzy – Ryszard Cudak i Małgorzata Zys. Zajęcia treningowe prowadzone są w dwóch grupach wiekowych – młodziczki – roczniki 2007, 2008 i 2009 oraz – mini koszykówka – roczniki 2010, 2011 i 2012.


Od października 2019 roku grupa młodziczek przystąpiła do rozgrywek w ramach wojewódzkiej ligi młodziczek młodszych U-13 prowadzonych przez Wielkopolski Związek Koszykówki.


Od początku prowadzenia działalności szkoleniowej dzieci biorą udział w turniejach mini koszykówki z okazji Dnia Dziecka gdzie rywalizacja prowadzona jest dla dzieci 10 letnich i stanowi dla naszych zawodniczek pierwszy koszykarski krok. W roku 2018 zespół rywalizujący w kategorii rocznika 2007 zajął 7 miejsce w stawce 12 drużyn, w roku 2019 w kategorii rocznika 2008 zajęliśmy 4 miejsce w gronie 8 zespołów.


Z inicjatywy Zarządu Klubu od roku 2018 w ścisłej współpracy z Urzędem Gminy, GOSIR-em oraz DECATHLONEM w Komornikach organizujemy event koszykarski dla dzieci na otwartym boisku podczas którego promujemy nasze działania szkoleniowe oraz uroczyście pasujemy najmłodsze roczniki na koszykarki poprzez wręczenie klubowych strojów koszykarskich. Każdorazowo ceremonię wręczania stroi realizujemy przy współudziale gwiazd polskiej koszykówki kobiet w osobach Magdaleny Leciejewskiej, Weroniki Gajdy, Marty Urbaniak czy Magdaleny Idziorek – mistrzyń i reprezentantek Polski.


Od września 2019 roku dzięki przychylności Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 uzyskaliśmy pomieszczenie na administracyjną siedzibę klubu oraz tablicę poglądową do publikacji bieżących informacji o naszej działalności.