WŁADZE KLUBU

ZARZĄD KLUBU

Krzysztof Kempiński
Prezes Zarządu

Ryszard Cudak Wiceprezes
Zadządu

Anna
Bośko
Skarbnik

Marlena Woźniak
Członek Zarządu

Marcin Domaniecki
Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Joanna Majtczak
Przewod. Komisji Rewizyjnej

Monika
Kiersk
Członek Komisji Rewizyjnej

Roman Popielas
Członek Komisji Rewizyjnej