oie_transparent

WŁADZE KLUBU

ZARZĄD KLUBU

Krzysztof Kempiński
Prezes
Zarząd

Ryszard Cudak
Wiceprezes Zarządu

Anna
Bośko
Skarbnik

Marlena Woźniak
Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Joanna Majtczak
Przew. Komisji Rewizyjnej

Monika Kiersk
Członek Komisji Rewizyjnej

Roman Popielas
Członek Komisji Rewizyjnej